63-02-01 กำหนดการสอบ O-NET ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563                                                         วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 

    09.00 - 10.00 น. คณิตศาสตร์                                                         10.00 - 11.30 น. คณิตศาสตร์          

    10.30 - 12.00 น. ภาษาไทย                                                            13.00 - 14.30 น. ภาษาไทย

    13.30 - 14.30 น. วิทยาศาสตร์                                                    วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 

    15.00 - 16.00 น. อังกฤษ                                                                 10.00 - 11.30 น. วิทยาศาสตร์   

                                                                                                           13.00 - 14.30 น. อังกฤษ