10-02-63 รับสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2563

การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2563

สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา โดย...ชมรมขันวอลเลย์บอลในร่ม ขอเชิญชวนส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ในวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2563   

 รับสมัครพร้อมส่งหลังฐาน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

          1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

          2.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

          3.รุ่นประชาชน       

***หมายเหตุ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาและชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดสงขลา(โรงเรียนส่องแสงวิทยา)***