• ข่าวประกาศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
next
prev

วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

3  กิจกรรมการนิเทศสถานศึกษา
  กิจกรรมการนิเทศสถานศึกษา โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL)
  โดยหน่วยศึกษานิเทศก์
   จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

2761  กิจกรรมรับน้อง ทัศนะศึกษา ล่องแก่ง
  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาและต้อนรับน้องใหม่ระดับชั้น ปวส.
  เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องในระดับ ปวส. เกิดความรักความกลมเกลียวซึ่งกันและกัน
  รวมไปถึงครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ หนานท่าส้านล่องแก่งพัทลุง
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

mss  กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงาน
  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสัมนาหลังฝึกงานขึ้น เพื่อติดตาม
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
  ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

DSC 0127  กิจกรรม วันไหว้ครู 2561
  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นใน ปีการศึกษา 2561
  เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความรัก ความกตัญญู ความเมตตาของครูต่อศิษย์ 
  รวมถึงความละเอียดอ่อนน้อมทางด้านจิตใจ
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

DSC 0150  กิจกรรม "ประกวด ดาว เดือน วิทยาลัย 2561"
  ทางวิทยาลัย ฯ ได้จัดกิจกรรมประกวด ดาวเดือน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หลังจากเสร็จ  
  กิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าประกวดจำนวน 24 คน การประกวด
  เป็นไปอย่างสนุกสนาน นักเรียนทุกคนชอบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

DSC 0197  กิจกรรมวันทำบุญวิทยาลัย 2561
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันทำบุญวิทยาลัย เพื่อเสริมศิริมงคลให้กับวิทยาลัย
  โดยเชิญพระจำนวน 9 รูปมาทำพิธี และมีตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
  ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความอบอุ่น 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

DSC 0038  กิจกรรม "รับน้องระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2561"
  ทางวิทยาลัย ฯ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของรั้ววิทยาลัยขึ้น โดยมีพี่ระดับชั้น  
  ปวช.2และปวช.3 เป็นเจ้าของโครงการในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้รุ่นพี่และรุ่นน้องเกิดความรัก
  ความสามัคคีและเกิดความกลมเกลียวซึ่งกันและกันและมีความรักสถาบันการศึกษา
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

DSC 0133  กิจกรรม "วันงดสูบบุหรีโลก"
  ทางวิทยาลัย ฯ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี๋โลก ขึ้นภายในวิทยาลัย โดยมีการมอบเกียรติบัตร 
  ห้องเรียนที่ชนะการประกวดจัดป้ายนิเทศงดสูบบุหรี่ และจัดกิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อเป็นการ 
  รณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่และให้นักเรียนตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และผลกระทบ
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

SSC Fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

272727
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
108
324
271728
1975
3984
272727
Your IP: 3.85.143.239
Server Time: 2019-05-21

แผนที่วิทยาลัย