• ข่าวประกาศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
next
prev

วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่58  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2558  
  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงภัย
  ของการสูบบุหรี่และร่วมกัน ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โดยตอบสนองนโยบายของทางวิทยาลัย 
  ให้มีการปลอดบุหรี่ 100 %  โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมปฐมนิเทศ58  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2558  
  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ ม.4 และ ปวช.1 มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น
  การละลายพฤติกรรม  การเข้าฐานชมห้องเรียนห้องปฏิบัติการ พบปะครูประจำชั้น/ครูในสาขา 
  และกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ศรีวิชัยโชว์  กิจกรรมคอนเสิร์ตศรีวิชัยโชว์ 
  วิทยาลัยเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลโดยเชิญศิลปิน เอกชัย ศรีวิชัย (ศรีวิชัยโชว์)
  มาแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ในชุด "แผ่นดินพ่อ" เพื่อนำเงินที่ได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  สมทบทุนให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลทุนทรัพย์ ตามโรงเรียนต่างๆ 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


  ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  นักเรียน นักศึกษา บางส่วนที่มีคะแนนความประพฤติไม่ถึงเกณฑ์
  จะได้เข้าร่วมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์วิทยาลัย
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงวันพรุ่งนี้-สามัคคีชุมนุม
  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมบรรเลงและขับร้อง
  เพลงวันพรุ่งนี้-สามัคคีชุมนุม ในงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคนพะตง
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : เทศบาลตำบลพะตง

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ประชุมวางแผนการประกันคุณภาพภายใน
  ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ประชุมบุคลากรฝ่ายอาชีวศึกษา เพื่อวางแผน 
  การประกันคุณภาพภายใน และรองรับการตรวจจากต้นสังกัดต่อไป
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงาน วท.ส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  กิจกรรมบริการให้ความรู้สู่ชุมชน 
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชน 
  โดยมีกิจกรรมสอดแทรกและที่ให้ความรู้มากมาย
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : รร. วัดทุ่งปรือ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


  กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
  
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : หมู่บ้านคีรีวงศ์ จ.นครศรีธรรมราช

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Page 10 of 12

SSC Fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

284440
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
87
89
283455
5638
4338
284440
Your IP: 54.174.43.27
Server Time: 2019-07-22

แผนที่วิทยาลัย