• ข่าวประกาศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
next
prev

วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

วันสิ่งแวดล้อมโลก_ssc58  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี
  โดยให้นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดวิทยาลัย
  และบริเวณชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

บริจาคโลหิต_ssc58  กิจกรรมบริจาคโลหิต
  วิทยาลัยได้เชิญหน่วยงานรับบริจาคโลหิต เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและครู/บุคลากร
  ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่58  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2558  
  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงภัย
  ของการสูบบุหรี่และร่วมกัน ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โดยตอบสนองนโยบายของทางวิทยาลัย 
  ให้มีการปลอดบุหรี่ 100 %  โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมปฐมนิเทศ58  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2558  
  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ ม.4 และ ปวช.1 มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น
  การละลายพฤติกรรม  การเข้าฐานชมห้องเรียนห้องปฏิบัติการ พบปะครูประจำชั้น/ครูในสาขา 
  และกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ศรีวิชัยโชว์  กิจกรรมคอนเสิร์ตศรีวิชัยโชว์ 
  วิทยาลัยเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลโดยเชิญศิลปิน เอกชัย ศรีวิชัย (ศรีวิชัยโชว์)
  มาแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ในชุด "แผ่นดินพ่อ" เพื่อนำเงินที่ได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  สมทบทุนให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลทุนทรัพย์ ตามโรงเรียนต่างๆ 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


  ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  นักเรียน นักศึกษา บางส่วนที่มีคะแนนความประพฤติไม่ถึงเกณฑ์
  จะได้เข้าร่วมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์วิทยาลัย
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงวันพรุ่งนี้-สามัคคีชุมนุม
  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมบรรเลงและขับร้อง
  เพลงวันพรุ่งนี้-สามัคคีชุมนุม ในงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคนพะตง
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : เทศบาลตำบลพะตง

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ประชุมวางแผนการประกันคุณภาพภายใน
  ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ประชุมบุคลากรฝ่ายอาชีวศึกษา เพื่อวางแผน 
  การประกันคุณภาพภายใน และรองรับการตรวจจากต้นสังกัดต่อไป
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงาน วท.ส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Page 10 of 12

SSC Fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

338649
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
93
237
337235
2154
4682
338649
Your IP: 3.236.59.63
Server Time: 2020-07-13

แผนที่วิทยาลัย