• ข่าวประกาศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
next
prev

วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

SSC58_มอบทุนเกรดเฉลี่ย3.25ขึ้นไป  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
  วิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

SSC58_มอบทุนการศึกษา  กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
  วิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  ตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตศรีวิชัยโชว์
  โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-31 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

SSC58_กิจกรรมวันทำบุญวิทยาลัย  กิจกรรมวันทำบุญวิทยาลัย
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันทำบุญวิทยาลัย เพื่อเสริมศิริมงคลให้กับวิทยาลัย
  โดยเชิญพระจำนวน 10 รูปมาทำพิธี และมีตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
  ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความอบอุ่น 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

SSC58_กิจกรรมไหว้ครุ58  กิจกรรมวันไหว้ครู
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์
  นักเรียนนักศึกษานำพานธูปพานดอกไม้มาไหว้อาจารย์ประจำชั้นของตนเอง
  นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมด้วยความอบอุ่น
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

SSC58_สัมมนาฝึกงาน58  กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงาน ปี58
  วิทยาลัยจัดกิจจกรรมสัมมนาหลังฝึกงาน โดยเชิญหน่วยงาน/สถานประกอบการ
  ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการนำประสบการณ์ความรู้ไปใช้
  ต่อไปในด้านการเรียน การฝึกประสบการณ์ และการทำงานในอนาคต
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมพํฒนาหลักสุตรฐานสมรรถนะ_SSC58  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา เชิญหน่วยงาน/สถานประกอบการมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
  ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การจัดทำโครงสร้างหลักสูตร
  ตรงตามความต้องการของหน่วย/สถานประกอบการในปัจจุบัน
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันสิ่งแวดล้อมโลก_ssc58  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี
  โดยให้นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดวิทยาลัย
  และบริเวณชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

บริจาคโลหิต_ssc58  กิจกรรมบริจาคโลหิต
  วิทยาลัยได้เชิญหน่วยงานรับบริจาคโลหิต เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและครู/บุคลากร
  ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

SSC Fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

284434
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
77
979
281305
5632
4338
284434
Your IP: 54.174.43.27
Server Time: 2019-07-21

แผนที่วิทยาลัย