ขอเชิญชวน ศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน "คืนสู่เหย้าชาวส่องแสง"

คืนสู่เหย้าชาวส่องแสง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการทุกท่านร่วมงาน "คืนสู่เหย้าชาวส่องแสง"
จัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 400 บาท
สถานที่จัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-291277, 074-291478, 074-291480 กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่