ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น

ผู้บริหารดีเด่น2558

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณทิพา รักขิตพินิจดุลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหารดีเด่น” ปีการศึกษา 2558 จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
ในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559

ชมภาพการรับรางวัล คลิกที่นี้