ประกาศวันปิดทำการ
เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชย วันปิยะมหาราช ทางวิทยาลัยจึงได้หยุดทำการ 1 วัน คือ วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559 จึงเรียนมาเพื่อทราบ