LOGO1

ประกาศวันปิดทำการ
เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงทางวิทยาลัยจึงได้หยุดทำการ 1 วัน คือ วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 จึงเรียนมาเพื่อทราบ