กิจกรรมทอดกฐิน_ssc58-2001   กิจกรรมทอดกฐิน ปี58
   โรงเรียนในเครือส่องแสงเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2558 
   ณ วัดยางทอง (คลองรำ) โดยมียอดเงินในการทำบุญทั้งสิ้น 459,110.50 บาท
   เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 
   สถานที่จัดกิจกรรม : วัดยางทอง (คลองรำ)

   ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด