บริจาคโลหิต_ssc58  กิจกรรมบริจาคโลหิต
  วิทยาลัยได้เชิญหน่วยงานรับบริจาคโลหิต เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและครู/บุคลากร
  ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด