ศรีวิชัยโชว์  กิจกรรมคอนเสิร์ตศรีวิชัยโชว์ 
  วิทยาลัยเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลโดยเชิญศิลปิน เอกชัย ศรีวิชัย (ศรีวิชัยโชว์)
  มาแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ในชุด "แผ่นดินพ่อ" เพื่อนำเงินที่ได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  สมทบทุนให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลทุนทรัพย์ ตามโรงเรียนต่างๆ 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด