ร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงวันพรุ่งนี้-สามัคคีชุมนุม
  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมบรรเลงและขับร้อง
  เพลงวันพรุ่งนี้-สามัคคีชุมนุม ในงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคนพะตง
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : เทศบาลตำบลพะตง

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด