• Print

40361828 2170091309691237 8797143657107947520 o  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาขา
  ทางวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรม การแข่งขัยกีฬาสาขา
  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน
  นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ และมีความสนุกสนานเป็นกันเอง

  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด