• Print

37408105 2096731500360552 407870113270726656 o  ร่วมเดินขบวนแข่งกีฬาสี โรงเรียนส่องแสงวิทยา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ ร่วมเดินขบวนพาเรดการแข่งขันกีฬาสี
  ของโรงเรียนส่องแสงวิทยา โดยมีพี่ระดับ ปวส. คอยแจกน้ำให้น้อง ๆ
  ระหว่างเดินขบวนไปที่สนามของโรงเรียน 

  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ โรงเรียนส่องแสงวิทยา
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด