37313547 2093542707346098 554811076294737920 o  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อวท.
  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา อวท. ขึ้น ซึ่งสาขาคอมพิวเตอร์
  เป็นเจ้าของการ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  ทั้งกองเชียร์ และนักกีฬา การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน
   จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด