ส่องแสงแรลลี่เกมส์58
   ผู้บริหาร ครู บุคลการ โรงเรียนในเครือส่องแสงทุกคน ร่วมการแข่งขันกิจกรรม
   "ส่องแสงแรลลี่เกมส์58" โดยมีระยะการแข่งขันทั้งหมดโดยประมาน 45 กิโลเมตร
   จุดสตาร์จจากวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสง จุดสิ้นสุดที่น้ำตกโตนงาช้าง
   จุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์รักใครสามัคคีกัน

   ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด