ค่ายวิทย์คณิต  กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์คณิต'58
  ฝ่ายวิชาการสามัญ จัดกิจกรรมพานักเรียนเข้าค่ายวิทย์-คณิต 
  Science & Math Camp : We love the Earth เชิงอนุรักษ์ ศึกษาระบบนิเวศ
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559
  สถานที่จัดกิจกรรม : จ.ตรัง
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดมทั้งหมด