• Print

ssc58-กิจกรรมปีใหม่นักเรียน2559  กิจกรรมวันปีใหม่นักเรียน'59
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ปี 2559 โดยในวันนั้นมีการทำบุญตักบาตร
  เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลต้อนรับปีใหม่ และมีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
  รวมไปถึงการดนตรีสด มอบของขวัญ และร่วมรับประทานอาหารกับครูประจำชั้น
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมอัลบั้มที่1    ดูภาพกิจกรรมอัลบั้มที่2