SSC58-ส่องแสงวันวาน  กิจกรรมส่องแสงวันวาน วันปีใหม่ครู'59
  วิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ ปี 2559
  โดยจัดงานร่วมกันกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนในเครือส่องแสง
  ในธีมงานย้อนยุค "ส่องแสงวันวาน" 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด