ผลงานนักเรียนระดับอาชีวะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เว็บไซต์งานรับสมัครนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนดลยีส่องแสงพณิชยการ ssc58  ชื่อผลงาน  :  พัฒนาเว็บไซต์งานรับสมัครนักเรียนนักศึกษา วท.ส่องแสง
 ชื่อเจ้าของผลงาน : น.ส.
ณัฐกาญจน์      แก้วราวี
                           น.ส.
อารตี             วงศ์ชลศรี                        
 นักศึกษาระดับชั้น : ปวช.3/2 (2558)
 ดูผลงานคลิกที่นี้

 
เว็บไซต์ผลงานนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ ssc58 ชื่อผลงาน  :  พัฒนาเว็บไซต์ผลงานนักเรียนนักศึกษา วท.ส่องแสง
 ชื่อเจ้าของผลงาน : น.ส.ธนัญญา    ทวัยทอง
                           น.ส.จิรวดี        รัตนชัย                        
 นักศึกษาระดับชั้น : ปวช.3/2 (2558)
 ดูผลงานคลิกที่นี้

 
เว็บเกี่ยวกับกีฬา1/58  ชื่อผลงาน  :  พัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬา
 ชื่อเจ้าของผลงาน : นายธันวา         แกร้วทนง
                           นายปรเมษฐ์     สังข์แดหวา
                          
 นักศึกษาระดับชั้น : ปวช.3/2 (2558)
 ดูผลงานคลิกที่นี้

 ชื่อผลงาน  :  การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ภาวะโลกร้อน
 ชื่อเจ้าของผลงาน : นายนพดล           อิ่มเซ่ง
                           นางสาวพรพิมล     หอมจันทร์
                           นางสาววรัชยา      แก้ววิเศษ
 นักศึกษาระดับชั้น : ปวช.3/2 (2557)
 ดูผลงานคลิกที่นี้

  ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ประชาคมอาเซียน
  ชื่อเจ้าของผลงาน : นายพิษณุ       แจ้งสุข
                                 นายสกล        ลันทวดี
                                 นายปิยวิทย์    ปวงอินใหล
  นักศึกษาระดับชั้น : ปวช.3/2 (2557)
  ดูผลงานคลิกที่นี้

  ชื่อผลงาน : เว็บไซต์เส้นทางการประกอบคอมพิวเตอร์
  ชื่อเจ้าของผลงาน : นายธนะทรัพย์    พากเพียร
  นักศึกษาระดับชั้น : ปวส.2/2 (2557)
  
 

  ดูผลงานคลิกที่นี้

 

ผลงานนักเรียนระดับอาชีวะ สาขาการตลาด 

  นักเรียนชนะเลิศการแข่งขัน Smile & Smart Idol Season 6
  ชื่อเจ้าของรางวัล : นายวุฒิชัย    พรมเทพ                     
  นักศึกษาระดับชั้น : ปวส.3/2


  ดูผลงานคลิกที่นี้