ผลงานนักเรียนสายสามัญ 

  นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด 
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Tiger Thai Song Ki Young Cup ครั้งที่10
  ชื่อเจ้าของรางวัล : เด็กหญิงซูเฟิร์น    แสงสุวรรณ
  

  ดูผลงานคลิกที่นี้

 

นักเรียนคว้าเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ดูผลงานคลิกที่นี้