มาร์ชส่องแสงพณิชยการ

 
       
  

      ส่องแสงพณิชยการ  

พวกเราภูมิใจมุ่งหวัง  

แหล่งรวมรักรวมศรัทธา

แหล่งปัญญามุ่งมา      

 

      ส่องแสงพณิชยการ    

เปี่ยมคุณธรรมฝากไว้   

สร้างเสริมทักษะงาน    

หลักชัยคือท้องถื่นเรา

  

      ฟ้า-เหลือง               

เปลวไฟ                   

สาดส่องแสงดุจทอง  

ดอกเฟื่องฟ้าพาให้คะนึง

 

      ส่องแสงพณิชยการ      

จะอยู่แห่งไหนมั่นคง   

เพื่อศักดิ์ศรีประจักษ์ใจ 

สานสืบไปส่องแสง     

           นามเกริกไกร

           ตั้งใจศึกษา

           แหล่งใฝ่หาหลักวิชา

           ก้าวไกล

 

           ชาญเชี่ยวชัย

           ใครๆร่ำลือ

           สื่อประสานความร่วมมือ

           เจริญไกล

 

           ร่มเย็นสดใส

           สว่างเรืองรอง

           น้องพี่ปองคล้องใจ

           ถึงกัน

 

           เราก้าวไป

           ดำรงเกียรติไว้

           สร้างชื่อเสียงปรากฏไกล

           ยืนนาน

       

 

 

 

แต่งทำนองและคำร้องโดย : อ.อนุพงษ์  อมาตยกุล